APT övning

För att ge stöd i arbetet med plan för lika möjligheter finns en övning att använda på till exempel APT-möten, i verksamhetsplanering eller andra sammanhang där lika möjligheter ska diskuteras.

Powerpointen innehåller filmer och ljudklipp och det finns olika sätt att göra övningen på – läs mer i instruktionerna i inledningen. Ladda ner övningen här.

Avbryt

Lämna en kommentar