Företagare i Helsingborg

Anna Eklund, hotelldirektör på Clarion Grand Hotel
”Vi vill ha olikheter”

Det sociala ansvaret genomsyrar vår organisation. Vi arrangerar talangjakter i anställningsprocesser för att hitta personer med rätt talang och energi. Vissa som kommer på dessa events har aldrig fått komma på en intervju, men talangjakterna har gett dem en möjlighet för oss att upptäcka dem. Det berikar vår rekryteringsprocess. Vi vill ha olikheter. Visst kan krockar uppstå men det utvecklar oss och det är något som uppmuntras i organisationen.

Clarion Hotel är en officiell sponsor av Stockholm Pride och vi flaggar ofta med regnbågsflaggan här i Helsingborg. Jag tycker vi borde ha en ytterligare symbol som visar bredare på inkludering, företag kunde få en dekal med symbolen om de arbetar aktivt med inkludering.

Kristina Bagge, HR-chef på NSVA
”Vi har en bra representation gällande etnicitet på vår arbetsplats”

Vi rekryterar utifrån kompetens och vi har bra representation gällande etnicitet på vår arbetsplats. Däremot är vi i huvudsak en manlig bransch med 79% män. Vi har upplevt att det kan bli en viss jargong och detta vill vi motverka och förebygga. Vi har bland annat arrangerat en dag under hösten för att prata om förhållningssätt, bemötande, attityder och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en mer inkluderande arbetsplats och vara förebilder med ett gott bemötande när vi är ute på uppdrag.

Kristian Wessman, VD på Comfort Hotel
”Jag tror på att skapa förutsättningar för möten och nyfikenhet på varandra”

Vårt samhällsengagemang kallar vi ”We care” med tre lika byggstenar: People, Planet & Profit. Vi som arbetar här representerar hela samhället och alla slags människor bor på vårt hotell. Vi arbetar aktivt med att rekrytera nyanlända och många gör sin praktik här för att öva sin svenska och få chans till anställning.

Vi har också arbetat målinriktat med könsfördelningen inom vår städavdelning. Tidigare var det nästan bara kvinnor men nu har vi en jämnare könsfördelning på avdelningen. Vi sponsrar även Freezone med lokaler till deras möten. Freezone är en verksamhet som arbetar för att stärka tjejers självkänsla och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Jag har också en ambition om att flytta lite verksamhet ut på gatan här i området på Söder, skapa mer livlighet och möten mellan människor. Jag tror på att skapa förutsättningar för möten och nyfikenhet på varandra.

Linda Hasselgren, HR-chef på Helsingborghem
”Jag tror att respekt och nyfikenhet är nycklarna”

Vårt bolag har många satsningar på social hållbarhet och mångfald finns med i vår vision ”Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor.”

Vi har inlett ett arbete tillsammans med Mine, nätverk av företag i Skåne som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, bland annat för att arbeta med vår definition av mångfald kopplat till vår vision och vårt uppdrag.

Mer konkret arbetar vi exempelvis med att säkerställa att det finns fler språkkunskaper i vår kundservice och att höja vår interkulturella kompetens. En annan satsning hos oss är vår medverkan i arbetsmarknads- och integrationsprojektet ”Helsingborg vill” genom vilket nyanlända ges möjlighet till anställning i olika verksamheter. Eget Driv/Rekrytera och sommarpraktikplatser är andra satsningar som vi har för att få fler i arbete eller ökad arbetslivserfarenhet.

Internt arbetar vi aktivt med vår företagskultur. Jag tror att respekt och nyfikenhet är nycklarna.