Övningar

Här hittar du övningar som är kopplade till lika möjligheter och antidiskriminering.

Välj rätt – mänskliga rättigheter i offentlig miljö. Hittar du här.
Göteborgs Stad interaktiva utbildningsmaterial för mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet som syftar till att omsätta alla människors lika värde och rättigheter i handling.