Halvtidsavstämning av Plan för lika möjligheter

Hur har arbetet med plan för lika möjligheter sett ut i stadens förvaltningar och bolag sedan planen antogs 2017? Vi har pratat med stadens förvaltningar och bolag.

Uppföljningen visar bland annat att arbetet upplevs som viktigt och intresset för att arbeta för lika möjligheter är stort. Det pågår en del arbetet i verksamheterna. Samtalen visade också att det är en utmaning att arbeta med flera perspektiv/diskrimineringsgrunder samtidigt och många vill ha stöd i att utveckla sitt arbete.

Rapport om halvtidsavstämning i arbetet med plan för lika möjligheter. .

Avbryt

Lämna en kommentar