Projektorganisation

Projektgruppen består av följande representanter ifrån Helsingborgs stad.

Katarina Carlsson 
Stadsbyggnadsförvaltningen

Christina Hammarlund 
Vård och omsorgsförvaltningen

Ellen Prütz
Socialförvaltningen

Annelie Holst 
Kulturförvaltningen

Anna-Carin Mortenlind 
Arbetsmarknadsförvaltningen

Marika Israelsson
Skol och fritidsförvaltningen

Erik Larsson
Stadsledningsförvaltningen

Charlotta Cederblad
Projektkommunikatör, stadsledningsförvaltningen

Maria Norberg
Projektledare, stadsledningsförvaltningen

Projektets politiska styrgrupp är Beredningen för livskvalitet.