Referensgrupp

För att säkerställa kompetens och kvalitet i arbetet bjöd vi in till en referensgrupp som ska följa och granska projektets arbete och bidra med erfarenheter och kunskaper.

Representanter från följande organisationer har deltagit
  • Kommunala integrationsrådet
  • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
  • Kommunala pensionärsrådet
  • Kommunala ungdomsrådet/Planteringens ungdomsråd
  • Gruppen för religionsdialog
  • Ung hbtq/hbg
  • Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg