De fem åtgärderna

Plan för lika möjligheter omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder och vi ska beakta socioekonomiska förutsättningar. Planens fem åtgärder riktar sig till samtliga nämnder och bolag. Tidsplanen för genomförandet är 2017-2020. Varje åtgärd förklaras med en kort text och ger förslag på tillvägagångssätt. Läs mer om åtgärderna i vänsterspalten.

För frågor kontakta mia.norbergnguyen@helsingborg.se