2. Kommunikation

Vi ska kommunicera på ett tillgängligt, jämlikt och normkritiskt sätt.

.

Vår kommunikation, såväl internt som externt, ska motverka fördomar, beteenden, språkbruk och bilder som kan förstärka normer och stereotyper. Detta finns också beskrivet i stadens varumärkesplattform under jämlik kommunikation.

.

Förslag på tillvägagångssätt

 • Öka kunskapen om jämlik kommunikation och implementera i enlighet med varumärkesplattformen. Hittar du här.
 • Säkerställ att information finns tillgänglig för personer med olika behov och förutsättningar.
 • Bjud in olika målgrupper till diskussion och granskning av kommunikationen.
  Exempel på målgrupper kan vara medarbetare från en annan avdelning, brukare eller en grupp sommarpraktikanter.
 • Repetera kontinuerligt de riktlinjer som anges i stadens klarspråkssatsning och stöd varandra i val av språkbruk för att främja ett inkluderande språk. Hittar du här.
 • Gör enkäter, blanketter och undersökningar inkluderande. Exempelvis när vi behöver fråga om könstillhörighet ska det finnas fler alternativ för kön än två.

  Läs om hur Örebro kommun arbetar. Hittar du här.

 • Inspireras av arbetet hos förvaltningar, kommuner, regioner och andra aktörer. Här är några exempel under uppbyggnad. Exempel 1. Exempel 2.

Tips på var du kan läsa mer:

 • Gävle kommun har tagit fram en bildhandbok som hjälper dig välja bilder som är genusmedvetna och inkluderande. Bildhandboken hittar du här.
 • Länsstyrelsen har tagit fram ”Alla ska med – En guide för att kommunicera inkluderande.”
  Du hittar den här.
 • Läs Sveriges kommunikatörers tips för hur ni kommunicerar till alla. Läs mer här.