Lär dig mer om barnets rättigheter

Den 20 november 1989 antog FN barnkonventionen. Helsingborgs stads barnrättsstrateger vill påminna om att vi ska beakta barnets rättigheter i vårt dagliga arbete. Vi som arbetar i en kommun har ansvar för att säkra barnets rättigheter och att de beaktas vid beslut. 

På sju av våra förvaltningar utbildade barnrättsstrateger, totalt 18 stycken, som arbetar för att stärka barns rättigheter inom våra olika verksamheter. Det gör de främst genom att sprida kunskap och ta fram verktyg och metoder för arbetet. Tanken är att samla de olika verktygen i en portal. Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och då ska vi i Helsingborgs stad vara väl förberedda.

I oktober 2018 arrangerade barnrättsstrategerna tillsammans med Mörarps förskola, Söderskolan, Ringstorpsskolan, Vittra Landborgen och NTI-gymnasiet en hearing där politiker från kommunfullmäktige under en dag fick delta i barnens verksamhet och lyssna till deras tankar om framtiden. Här är rapporten från årets så kallade barnhearing.

Vill du lära dig mer om barns rättigheter kan du ta del av Barnombudsmannens film. https://www.youtube.com/watch?v=dZHRaUzIp_s

Behöver du stöd och tips i ditt barnrättsarbete? Ta kontakt med en barnrättstrateg.

Detta är barnkonventionen
Barnkonventionen består av 54 artiklar där 41 är rättigheter. Fyra av dem har lyfts fram som konventionens grundprinciper:

•artikel 2 om icke-diskriminering
•artikel 3 om barnets bästa
•artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling
•artikel 12 om barnets rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad till.

  • Ingela

    Det står att Helsingborg ska vara väl förberedda när barnkonventionen blir lag och ändå så kan dom inte hjälpa minderåriga barn bort från hemlöshet, det är väl ett ganska stort misslyckande??????

  • Carina

    Nu är den lag och barnen har ändå ingen röst i beslut som rör deras liv. Vi bor i en bostadsocial lägenhet och blev uppsagda för att vi bott här 4 år. När vi flyttade in fanns inte den gränsen och det sades då att vi kunde bo här tills vi själva hittade något. Men i oktober förra året kom de då på att vi måste flytta vidare. Utan att ha något till oss. Stått med allt i flyttkartonger i ett halvår nu och där finns fortfarande inget till oss. Ingen säger någonting. Ingen har någon information till oss. Barn med autism. Vi vet inte vad vi får, var vi hamnar eller när. Några rättigheter har vi inte för staden står med ryggen fri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *