Vi kan komma till er!

Vill din förening eller arbetsgrupp ha besök av oss för att få mer information om arbetet för lika möjligheter. Och samtidigt kunna bidra med era åsikter, erfarenheter och perspektiv?

Vi kommer gärna, i mån av tid, ut till er och håller i en workshop på temat ”Lika Möjligheter i Helsingborg”.

Kontakta Mia Norberg Nguyen ifall ni är intresserade.
mia.norbergnguyen@helsingborg.se

Any-fotsteg-440x293