För dig som är utsatt

Har du blivit utsatt för diskriminering, kränkning eller våld? Här finns tips på vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd

Anmälningstjänsten – Med hjälp av Anmälningstjänsten kan du göra anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen.

Hemsida: https://anmalningstjansten.se/

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne – Hit kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Du kan få rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering.

Telefon: 042-28 48 45
E-post: info@adbnorraskane.se

Barn- och elevombudet – Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du ändå blir dåligt behandlad eller mobbad måste skolan hjälpa dig. Det gäller även om mobbningen händer utanför skolan, till exempel på nätet.

Telefon: 08-586 080 00
E-post: beo@skolinspektionen.se
Hemsida: https://beo.skolinspektionen.se/

BRIS: BRIS erbjuder barn och unga att prata eller chatta med en kurator

Telefon: 116 111
Mejl och chatt: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/

Brottsofferjouren – Brottsofferjouren kan erbjuda någon att tala med, stöd och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför och under eventuell rättegång.

Telefon: 042 – 13 37 00
E-post: info@helsingborg.boj.se
Hemsida: https://helsingborg.boj.se/om-oss/

Diskrimineringsombudsmannen – Lämna tips och klagomål om diskriminering, risk för diskriminering och brister i arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete för att förebygga diskriminering via webben.

Hemsida: https://www.do.se/tips-och-klagomal/lamna-tips-och-klagomal/

Fackförbund – Du har rätt att inte bli diskriminerad på jobbet. Ta alltid upp diskriminering med ledningen eller din närmaste chef om det är möjligt. Arbetsgivaren är skyldig att utreda diskriminering. Om du är medlem i ett fackförbund och har upplevt diskriminering på jobbet kan du vända dig dit. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden.

Helsingborgs kvinnojour – Erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det går också bra att kontakta jouren som anhörig, vän, myndighet, kollega eller du som på annat sätt kommit i kontakt med någon som far illa.

Telefon: 042-181 510
E-post: helsingborgs.kvinnojour@telia.com
Hemsida: https://helsingborgskvinnojour.se/index.html

Helsingborgs tjej- och transjour – Helsingborgs tjej- och transjour syftar till att skapa en tryggare vardag i Helsingborg för unga tjejer, icke-binära och transpersoner mellan 13 och 25 år.

Chatta via hemsidan: https://www.hbgttj.se/
E-post: hej@hbgttj.se

Helsingborg stads familjevåldsgrupp – Du kan kontakta kommunens familjevåldsgrupp om du blir utsatt för våld och övergrepp

Telefon: 042-10 32 00
Hemsida: https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer/

Polisen – Den som har gjort sig skyldig till ett brott kan dömas till ett straff och/eller bli skyldig att betala skadestånd. Om du till exempel blivit kränkt, sexuellt ofredad, trakasserad eller utsatt för våld av en privatperson, kan du anmäla det till polisen.

För att anmäla brott ring 114 14 eller besök en polisstation.

RFSL:s stödmottagning – Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det.

Telefon: 020 – 34 13 16
E-post: stod@rfsl.se
Hemsida: https://www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsl-stodmottagning/