Inspiration

Här hittar du inspelningar från föreläsningar och seminarier som handlar om lika möjligheter, mänskliga rättigheter och diskriminering. Men inspiration kan du även hitta genom att testa på olika övningar eller klicka in dig på länkar till andra organisationer som gör stora insatser på området som Plan för lika möjligheter handlar om.

Föreläsning om diskriminering och mänskliga rättigheter från Mångfaldsveckan 2015

Susanne Axelsson, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, föreläser under Mångfaldsveckan i Helsingborg 2015. Med avstamp i mänskliga rättigheter och principen om alla människors lika värde introducerar hon diskrimineringslagen. Vem kan blir diskriminerad? I vilka samhällsområden är det förbjudet att diskriminera, och varför är inte all diskriminering alltid förbjuden?

Inledande panelsamtal med Navi Pillay och Morten Kjaerum

Inledande panelsamtal från Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 9-10 november 2015 med fokus på hur synen på mänskliga rättigheter kan användas för att bekämpa rasism och diskriminering i våra vardagliga liv. Panelsamtalet förs på engelska.

Ord, symboler och makt

Ett seminarium från Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 9-10 november 2015. Läroböcker, konst, litteratur, forskning, filmer och medier formar vår förståelse för vår historia och samtid. Men vems berättelser hörs och vem har tolkningsföreträde? Hur används språk, symboler och bilder för att inkludera eller exkludera människor?

Politiska ansatser för att eliminera rasism

Ett seminarium från Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 9-10 november 2015. För att åstadkomma en jämnare resursfördelning ur ett klass och genusperspektiv har vägen framåt ofta innefattat reformer och konkreta åtgärder att stärka den socioekonomiskt svagare parten. Vilka insatser behövs från politiskt håll för att eliminera rasistiska maktstrukturer i samhället?

Vi skriver ju inte så mycket om religion”

Ett seminarium från Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 9-10 november 2015. Forskningsstudien “Representationer” har undersökt hur muslimer skildras i svenska nyhetsmedier. Vilka lärdomar kan dras av studien? Hur kan behovet av snabb nyhetsrapportering balanseras mot behovet av ingående bevakning av komplexa sammanhang? Hur påverkar mediebilden muslimers rättigheter? Ett samtal om medielogik och möjliga skygglappar.

Föreläsningar ifrån Mänskliga Rättighetsdagarna 2016