Inspiration och stöd

Här hittar du övningar som är kopplade till lika möjligheter och antidiskriminering.

APT övning – Plan för lika möjligheter. Ladda ner APT övningen här.
För att ge stöd i arbetet med plan för lika möjligheter finns en övning att använda på till exempel APT-möten, i verksamhetsplanering eller i andra sammanhang där lika möjligheter ska diskuteras.

Powerpointen innehåller filmer och ljudklipp och det finns olika sätt att göra övningen på – läs mer i instruktionerna i inledningen.

Välj rätt – mänskliga rättigheter i offentlig miljö. Hittar du här.
Göteborgs Stad interaktiva utbildningsmaterial för mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet som syftar till att omsätta alla människors lika värde och rättigheter i handling.

Webbutbildning -Ett Dalarna för alla. Hittar du här.
Du kommer att träffa 80 000 människor under din livstid. Hur du möter dem påverkar både ditt och deras liv. Har du ett arbete som innebär möten med invånare, brukare, kunder, elever eller kollegor? Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram webbutbildningen jämlikt Dalarna där du får du möjlighet att reflektera kring ett inkluderande bemötande samt kunskap och konkreta tips för att göra skillnad. Jobbar du inte i Dalarna är du ändå välkommen att göra utbildningen, bara registrera dig ”Övriga”.

MR-dagarna
Mänskliga rättighetsdagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter.
Årligen hålls MR-dagarna med fokus på lika möjligheter. På deras sajt https://www.mrdagarna.se/ hittar du deras event och program.

Mångfaldsveckan
Föreläsning om diskriminering och mänskliga rättigheter från Mångfaldsveckan 2015
Susanne Axelsson, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, föreläser under Mångfaldsveckan i Helsingborg 2015. Med avstamp i mänskliga rättigheter och principen om alla människors lika värde introducerar hon diskrimineringslagen. Vem kan blir diskriminerad? I vilka samhällsområden är det förbjudet att diskriminera, och varför är inte all diskriminering alltid förbjuden?
Klicka här för att läsa mer om Mångfaldsveckan.

Mer inspiration hittar du under övningar eller klicka in dig på länkar till andra organisationer som gör stora insatser på området som Plan för lika möjligheter handlar om.