Ispitivanje o ravnopravnom Helsingborg:u

Želimo imati ravnopravan grad u kojem su svi dio zajednice neovisno ko su i odakle potiču. Dali ste ikada doživjeli nepravdu u ponašanju prema vama, diskriminaciju ili imali osjećaj da niste dobrodošli? Možda stalno čujete ista ponižavajuća pitanja ili komentare gdje god idete?

Želimo sakupiti vaše priče da bi smo se bolje upoznali sa doživljenom diskriminacijom i osjećaju nepripadanja kod ljudi u Helsingborg:u. Kada se upoznamo sa stvarnom situacijom tada ćemo vidjeti šta se treba promjeniti. Vi sami birate šta i koliko toga želite podijeliti sa nama. Nije ograničen broj priča ili doživljaja koje nam možete poslati. Vaš doprinos nam je jako važan!

Inicijator ovoga je Grad Helsingborg ali mi ovo radimo u saradnji sa više organizacija i osoba u Helsingborg:u.

Ispunjavanje upitnika traje između 10-15 minuta i svi su odgovori anonimni. Učestvovati je dobrovoljno a odgovori se neće moći povezati sa vama. Izbjegnite pisanje imena osoba ili drugih podataka koji se mogu povezati sa određenom ososbom.

Tekst ispitivanja je na švedskom i engleskom jeziku.