Plan för lika möjligheter

Plan för lika möjligheter 2022-2025 beslutades av kommunfullmäktige den 15 mars 2022.

Läs planen i sin helhet här (Pdf 12,3 MB).

Planen utgår ifrån livskvalitetsprogrammet som styr stadens arbete för hållbar utveckling. Planen riktar sig först och främst till Helsingborgs stads nämnder, förvaltningar och bolag men vill också involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare att delta i arbetet.

För frågor kontakta mia.norbergnguyen@helsingborg.se.