Plan för lika möjligheter

Plan för lika möjligheter har reviderats under våren 2021 och är nu ute på remiss fram till 31 oktober 2021.

Här kan du läsa förslaget https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/lamna-synpunkter/

Planen utgår ifrån livskvalitetsprogrammet som styr stadens miljö- och folkhälsoarbete. Planen riktar sig först och främst till Helsingborgs stads nämnder, förvaltningar och bolag men vill också involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare att delta i arbetet.

Tidplanen för genomförandet är 2022-2025. Den tidigare planen gällde åren 2017-2020 och erfarenheter och lärdomar av det arbetet ligger till grund för den nya planen.

Remisseminarier med möjlighet att ställa frågor om förslaget arrangeras digitalt:

  • 27 september klockan 15:00-16:00
  • 5 oktober klockan 15:00-16:00

För mer information, frågor och anmälan till remisseminarier, kontakta mia.norbergnguyen@helsingborg.se.