Khảo sát về một Helsingborg bình đẳng

Chúng tôi muốn có một thành phố bình đẳng nơi mà người nào cũng là một phần của cộng đồng, bất kể họ là ai hay họ từ đâu đến. Có khi nào bạn bị đối xử bất công, bị đối xử phân biệt hoặc không được chào đón thân thiện không? Có thể dù bạn đi đến bất cứ nơi nào bạn cũng đều bị nhận những câu hỏi và những câu nhận xét xúc phạm?

Chúng tôi muốn sưu tầm những câu chuyện kể về đề tài này để chúng tôi học hỏi và hiểu rõ hơn nữa những trải nghiệm của mọi người về sự phân biệt đối xử và về việc bị loại trừ, bị cô lập như thế nào ở Helsingborg. Khi chúng tôi hiểu rõ hơn tình trạng như thế nào thì chúng tôi có thể biết chúng tôi cần thay đổi gì. Bạn tự chọn cái bạn muốn chia sẻ và chia sẻ nhiều hay ít cũng do bạn quyết định. Sẽ không có sự giới hạn bao nhiêu câu chyện bạn có thể gửi đến chúng tôi. Sự đóng góp của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi!

Chúng tôi, những người đứng đằng sau sáng kiến này thuộc về thành phố tự trị Helsingborg nhưng chúng tôi tiến hành việc này cùng với sự cộngh tác với nhiều tổ chức và cá nhân khác ở Helsing borg.

Bạn chỉ cần dành khoảng 10-15 phút để trả lời khảo sát và tất cả các câu trả lời đều vô danh (không ghi tên bạn). Việc tham gia khảo sát là tự nguyện và các câu trả lời sẽ không thể dẫn đến cá nhân bạn. Tránh không viết tên của những người hoặc những thông tin có thể nối trực tiếp đến một người nào đó.

Bài viết, câu trả lời trong việc khảo sát này sẽ được viết bằng tiếng Thụy điển hoặc tiếng Anh.