Omtänksam stad – nya sätt att mäta och förstå diskriminering

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad. För att lyckas med det behöver vi bättre förstå hur vardagen och behoven ser ut för olika invånare och arbeta innovativt för att lösa utmaningarna de står inför. 

Photo cred: https://unsplash.com/@voneciacarswell

Vi har därför genomfört en undersökning där människor i Helsingborg fått möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och tankar om diskriminering och inkludering i Helsingborg.  

Arbetet har genomförts som en del av stadens innovationsarbete och vi har testat ett digitalt verktyg för att kartlägga strukturerna kring människors upplevelser av diskriminering.
Läs mer om det arbetet på stadens innovationshemsida

Nedanstående folder berättar helt kort om det arbetet genom att lyfta ut exempel ur undersökningen. 

Hör gärna av dig till oss om du har tankar och idéer som vi kan arbeta vidare med!