Undersökning om ett jämlikt Helsingborg

Vi vill ha en jämlik stad där alla är en del av gemenskapen oavsett vem de är eller var de kommer ifrån. Har du blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller känt dig ovälkommen? Kanske får du samma kränkande fråga och kommentarer vart du än går?

(Läs den här texten på engelska, arabiska, serbokratiska eller vietnamesiska)

Vi som arbetar med plan för lika möjligheter här i Helsingborg vill lära oss mer om människors upplevelser av diskriminering och utanförskap i vår stad. När vi gör det, kan vi bättre förstå vad vi behöver förändra. Därför testar vi nu en ny sorts undersökning baserad på dina upplevelser av diskriminering. Du väljer själv vad och hur mycket du vill dela med dig av. Det finns ingen begränsning för hur många berättelser du kan skicka in. Ditt bidrag är viktigt för oss!

Det tar 10–15 minuter att svara på enkäten, alla svar är anonyma och det är frivilligt att delta. Undvik att skriva namn på personer eller andra uppgifter som kan kopplas direkt till en person.

Alla uppgifter som du lämnar hanterar vi enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Läs mer om stadens hantering av personuppgifter och dina rättigheter.

Genom att fortsätta till enkäten via länken nedanför godkänner du att dina anonymiserade svar används i vårt arbete för allas lika möjligheter.

Har du frågor om enkäten kan du kontakta Tommy Boije på Helsingborgs stad, epost: tommy.boije@helsingborg.se.

Här hittar du enkäten!