4. Samverkan och dialog

Vi ska öka samverkan inom staden samt med andra aktörer för att uppmuntra möten, dialog och aktiviteter som främjar lika möjligheter i Helsingborg.

För att Helsingborg ska bli en öppen och inkluderande stad fri från diskriminering behöver många olika aktörer arbeta mot samma mål. Vi ska intensifiera och vidareutveckla dialogen tillsammans med föreningsliv, näringsliv, invånare, kommunala råd, myndigheter, trossamfund och universitet. Vi ska även fortsätta stödja andra aktörers arbete mot diskriminering och för lika möjligheter.

Förslag på tillvägagångssätt

  • Skapa ett forum för kontinuerlig dialog och en kultur för samverkan mellan olika aktörer kring frågor som rör mänskliga rättigheter, antidiskriminering, hatbrott och lika möjligheter.
  • Öka samverkan med aktörer som stöttar personer som utsatts för kränkningar, diskriminering och/eller hatbrott.
    Exempel på lokala aktörer är Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, Brottsofferjouren och Kvinnojouren.
  • Stödja aktörer som tar initiativ till arrangemang för lika möjligheter.
    Exempel på arrangemang kan vara Mångfaldsveckan, Pride och Tillgänglighetsmarschen.
  • Vidareutveckla dialogen med barn och unga samt tillvarata deras initiativ och engagemang.

Tips på var du kan läsa mer:

Huddinge kommun har tagit fram en ”Handbok i delaktighet” för att få invånarna involverade utformningen av den kommunala verksamheten. Du hittar den här.