1. Kunskap

Vi ska arrangera och möjliggöra aktiviteter och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om diskriminering, normer och dess effekter.

.

Grundläggande för arbetet med lika möjligheter och mot diskriminering är kunskap om diskriminering och om hur olika normer kan begränsa oss. Kommunens grunduppdrag är att tillhandahålla god och likvärdig service och trygga alla människors lika värde. Våra verksamheter och tjänster måste därför vara tillgängliga och inkluderande för de som vi är till för. Med mer kunskap ökar vi vår medvetenhet, lär oss att granska, se mönster och utveckla våra arbetssätt så att verksamheterna blir mer inkluderande.

.

Förslag på tillvägagångssätt

  • Alla medarbetare bör ta del av Sveriges Kommuner och Landstings kostnadsfria webbaserade utbildning om mänskliga rättigheter. Hittar du här.
  • Anlita olika aktörer som utbildare i antidiskrimineringsfrågor
    Exempel på detta är Arbetsmarknadsförvaltningens interkulturella och interreligiösa kommunikatörer, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, Mine eller RFSL.
  • Använd HR-avdelningens material Lika Olika för att skapa dialog om frågor som diskriminering, normer och förhållningssätt. Hittar du här.
  • Inkludera utbildning om diskriminering i exempelvis chefsutbildningar, projektledarutbildningar och i introduktionen för nyanställda och förtroendevalda.

  • Utarbeta sätt att mäta förekomsten av diskriminering i Helsingborg i samverkan med universitet, civilsamhället och andra aktörer för att öka kunskapen om strukturell diskriminering och hur den kan motverkas.
    Samarbete är inlett med FoU-enheten för att kika vidare på detta.

Tips var du kan läsa mer: