Helsingborg är värdstad för Mänskliga rättighetsdagarna 2023

Den 23–25 november är Helsingborgs stad värd för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) på Helsingborg Arena. MR-dagarna är ett forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter. Det är ett tillfälle att hämta ny kunskap och inspiration till stadens arbete med lika möjligheter.

Temat för MR-dagarna 2023 är ”Rätten till utbildning och arbete”. Det kommer att belysas ur olika perspektiv för att visa hur maktstrukturer och bakgrundsfaktorer så som kön, könsidentitet, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionalitet och socioekonomi påverkar människors möjlighet till utbildning och arbete.

Programmet kommer att erbjuda aktuella lägesbilder och ny fakta. Det kommer också att blicka framåt och presentera metoder för hur vi bygger ett samhälle som garanterar rätten till en likvärdig utbildning och rätten till arbete och goda arbetsvillkor för alla.

Som värdstad kommer Helsingborg att delta med ett antal seminarier och ställa ut en monteryta.

Du kan läsa mer om Mänskliga rättighetsdagarna och ta del av hela programmet på MR-dagarnas webbplats.

Allmänhetens dag

Lördag den 25 november är det Allmänhetens dag på MR-dagarna. Allmänhetens dag är helt kostnadsfri att besöka och har ett fokus på civilsamhällesfrågor med ett program som riktar sig till en bredare allmänhet. Dagen kommer att erbjuda utställningar, aktiviteter och samtal med särskilt fokus på Helsingborgs föreningsliv, civilsamhällets villkor och rätten till organisering.

Är ni en förening verksam i Helsingborg? Då kan ni medverka på Allmänhetens dag kostnadsfritt. Arrangera program eller ställ ut på föreningsmässan genom att kontakta forening@helsingborg.se

Kunskapshöjande seminarium inför MR-dagarna

Inför MR-dagarna arrangerar Helsingborgs stad interna seminarier för att öka kunskapen i några av de frågor som kommer att diskuteras under MR-dagarna.

Under ett seminarium bjöd vi in forskare Vanja Lozic vid Malmö universitet för att prata om mikroaggressioner i arbetslivet. Mikroaggressioner är en stress och utsatthet som vissa individer upplever i sitt yrke till följd av hur andra personer talar eller agerar. Det handlar om att bemötas med ett sätt som nedvärderar, ifrågasätter, marginaliserar och pekar ut vissa individer som ”annorlunda” på grund av exempelvis etnicitet/bakgrund, religion, kön, hudfärg, språk med mera.

Tillsammans med två chefer från vård- och omsorgsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen pratade vi om hur staden arbetar med frågan.

Här finns en kort film på Youtube från seminariet: Mikroaggressioner MR DAGAR – YouTube

Har du frågor om MR-dagarna?
Kontakta Emma Johansson, samhällsstrateg social hållbarhet
emma.johansson5@helsingborg.se

Avbryt

Lämna en kommentar