Hur påverkar minoritetsstress ungas hälsa?

”Man får inte ens en chans att visa vad man kan, man blir bara dömd på direkten”

Under våren 2022 har Helsingborgs stad i samarbete med Amphi, ABF, Erikshjälpens Framtidsverkstad och Ung hbtq/hbg genomfört en studie om ungas upplevelse av rasism, hbtq-fobi och minoritetsstress. Studien ska bland annat användas som kunskapsunderlag för arbetet med lika möjligheter och särskilt spridas till de som möter barn och unga. Läs rapporten ungas-upplevelser-av-minoritetstress-i-hbg-2022_final

Bakgrunden till projektet är att alla barn och unga i Helsingborg har idag inte samma förutsättningar att må bra och ha goda levnadsvillkor. Det finns skillnader utifrån var i staden de bor och om de tillhör en minoritetsgrupp eller inte. Personer med funktionsnedsättning, hbtqi-tillhörighet, utländsk bakgrund och personer som lever i socioekonomisk utsatthet är exempel på grupper som skattar sitt välmående, sin hälsa och framtidstro lägre än genomsnittet. En av förklaringarna till dessa skillnader kan vara minoritetsstress. Minoritetsstress är på den påfrestning det innebär att leva som normbrytande minoritet i ett samhälle med begränsande normer och ojämlikhet.

Den här studien utforskar på vilket sätt minoritetsstress är en faktor för ohälsan bland unga i Helsingborg. Med bättre kunskap kan staden ta fram bättre insatser för att främja hälsa och goda livsvillkor för unga. Helsingborgs stad får 2021-2022 statsbidrag från Socialstyrelsen kring sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Studien om minoritetsstress är en del av satsningen. I fokus är följande stadsdelar: Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och Söder (inklusive Planteringen, Gåsebäck, Eneborg, Högaborg). Vi har även inkluderat Adolfsberg. Amphi har genomfört studien på uppdrag av och i samarbete med Helsingborgs stad.

Stort tack till alla ungdomar för att ni delat med er av era upplevelser! Stort tack till samtalsledarna Nadine Flatt (Framtidsverkstaden Erikshjälpen), Gabriella Castillo (ABF), Mac Velasquez (Ung hbtq/hbg) och konsulterna Malte Sundberg och Najla Ahmed från Amphi för gott samarbete.

Under hösten 2022 ska vi sprida och arbeta vidare med studiens resultat, främst till de som möter barn och unga i sitt arbete.

Avbryt

Lämna en kommentar