Ny plan för lika möjligheter ute på remiss

Ta chansen och tyck till om planen! Plan för lika möjligheter har reviderats under våren 2021 och är nu ute på remiss fram till 31 oktober 2021.

Här kan hitta förslaget https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/lamna-synpunkter/

Planen utgår ifrån livskvalitetsprogrammet som styr stadens miljö- och folkhälsoarbete. Planen riktar sig först och främst till Helsingborgs stads nämnder, förvaltningar och bolag men vill också involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare att delta i arbetet.

Tidplanen för genomförandet är 2022-2025. Den tidigare planen gällde åren 2017-2020 och erfarenheter och lärdomar av det arbetet ligger till grund för den nya planen.

Remisseminarier med möjlighet att ställa frågor om förslaget arrangeras digitalt:

  • 27 september klockan 15:00-16:00
  • 5 oktober klockan 15:00-16:00

För mer information, frågor och anmälan till remisseminarier, kontakta mia.norbergnguyen@helsingborg.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *