Rapporter om barn och ungas uppväxtvillkor

Den 14 november 2022 arrangerades ett seminarium om barn och ungas uppväxtvillkor. Utifrån arbetet med lika möjligheter så fokuserade vi på att synliggöra skillnader i barns förutsättningar, livssituation och hälsa.

Här samlar vi underlagen som presenterades:

Johanna Nilsson och Ida Rosengren, Länsstyrelsen Skåne om risk- och skyddsfaktorer och lägesbilder i skånska kommuner. Presentation och helsingborg_kommunblad_2022

Ulrika Sävje, Ramboll, Presentation om Nulägesanalys om barn och ungas hälsa i Helsingborg

Nadine Flatt och Mac Velasquez om Ungas upplevelser av minoritetsstress i Helsingborg

Se film om mikroaggressioner

Stort tack till alla som deltog och till er som kom och lyssnade!

Avbryt

Lämna en kommentar