Nulägesanalys lika möjligheter

För att få bättre kunskap om hur ojämlikheten ser ut och vilka konsekvenser det har på folkhälsan har vi i Helsingborgs stad under våren anlitat en konsult som gjort en analys av vår folkhälsostatistik utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Analysen har varit ett av underlagen till framtagandet av vårt styrdokument plan för lika möjligheter som vi reviderar under 2021.

Med ökad kunskap kan vi göra bättre insatser!

Vill du läsa Nulägesanalysen så finns en sammanfattning och rapporten i sin helhet

Avbryt

Lämna en kommentar