Barnrättsstrateger

Anja Petersen | Kulturförvaltningen
anja.petersen@helsingborg.se

Carina Cronqvist | Socialförvaltningen
carina.cronqvist@helsingborg.se

Carina Lindqvist | Socialförvaltningen
carina.lindqvist@helsingborg.se

Charlotta Vöcks Möller | Skol- och fritidsförvaltningen
charlotta.vocksmoller@helsingborg.se

Elinor Ahl | Skol- och fritidsförvaltningen
elinor.ahl@helsingborg.se

Elisabeth Svanberg-Eriksson | Socialförvaltningen                   elisabeth.svanbergeriksson@helsingborg.se

Gunilla Nilsson | Socialförvaltningen
gunilla.nilsson@helsingborg.se

Ingela Shike | Socialförvaltningen
ingela.shike@helsingborg.se

Irené Grahn | Kulturförvaltningen
irene.grahn@helsingborg.se

Jessica Randevik | Socialförvaltningen
jessica.randevik@helsingborg.se

Karin Norman | Socialförvaltningen
karin.norman@helsingborg.se

Maria Grönhave | Kulturförvaltningen
maria.gronhave@helsingborg.se

Mia Norberg Nguyen | Stadsledningsförvaltningen
mia.norbergnguyen@helsingborg.se

Maria Rosendahl | Socialförvaltningen
maria.rosendahl@helsingborg.se

Pia Bastholm | Stadsbyggnadsförvaltningen
pia.bastholm@helsingborg.se

Sofia Mattsson | Miljöförvaltningen
sofia.mattsson@helsingborg.se

Tora Schlyter | Kulturförvaltningen
tora.schlyter@helsingborg.se

Veronica Andersson | Arbetsmarknadsförvaltningen                           veronica.andersson@helsingborg.se