Länkar

Läs mer på respektive länk.

 • Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Hittar du här.
 • CEMR – den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Hittar du här.
 • De mänskliga rättigheterna. Hittar du här.
 • Diskrimineringsombudsmannen. Hittar du här.
 • Diskrimineringsombudsmannen, stöd och verktyg. Hittar du här.
 • ECCAR – europeiska nätverket för städer mot rasism och diskriminering. Hittar du här.
 • FN:s konvention om barnets rättigheter. Hittar du här.
 • Jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? Hittar du här.
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hittar du här.
 • Make Equal har tagit fram ”Jämlikhetseffekten. En metod för att nå och inkludera underrepresenterade grupper”. Hittar du här.
 • Strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Hittar du här.
 • RFSL ungdom har tagit fram ”BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet”. Hittar du här.